سرور با مشخصات زیر آماده فروش است:

ردیف شرح فی تعداد قیمت توضیحات
۱ Rack Bilkin 1.8M / Depth 100 ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱ ۹٫۰۰۰٫۰۰۰ با تجهیزات اضافی مورد نیاز
۲ Case Rack Mount Bilkin Depth 48 + Fan ۱٫۲۵۰٫۰۰۰ ۱ ۱٫۲۵۰٫۰۰۰
۳ M.B DH67CLB3 ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ ۱ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰ Support Core i7
۴ CPU Core i7 2.6 K ۶٫۵۵۰٫۰۰۰ ۱ ۶٫۵۵۰٫۰۰۰
۵ RAM 4 Gig Kingstone ۵۰۰٫۰۰۰ ۲ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ DDR III
۶ HDD 1 Tera ۱٫۹۵۰٫۰۰۰ ۲ ۳٫۹۰۰٫۰۰۰ SATA Support / Western Digital
جمع ۲۴٫۱۰۰٫۰۰۰

سرور فوق تا کنون استفاده نشده است و تنها از حالت پک در آمده است. برای بازدید از سرور پیام خصوصی ارسال نمایید.
– قطعات سرور جداگانه به فروش نمی رسد.
– محل بازدید سرور  هفت تیر  است.